Nơi “bến đò” đưa hai thế hệ

Nơi “bến đò” đưa hai thế hệ Bức tranh lá chuối Đến nay đã gần 30 năm, nhưng trong tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm ngày học ở trường này, đôi lúc ngỡ như chuyện chỉ xảy ra vài tháng trước. Kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên là việc năm tôi học lớp ...[Đọc thêm]

Tín hiệu vui từ xã hội hóa giáo dục

Tín hiệu vui từ xã hội hóa giáo dục Trong số 13 trường được thành lập mới trong năm học 2016-2017 của tỉnh, có 3 trường tư thục do các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Đó ...[Đọc thêm]